Datum inwerkingtreding: 1 januari 2020

A. Gebruik voor niet-commerciële doeleinden door in Hardinxveld-Giessendam gevestigde verenigingen of organisaties, of voor competities georganiseerd door in Hardinxveld-Giessendam gevestigde verenigingen, of competities georganiseerd door een overkoepelende organisatie, waarbij in Hardinxveld-Giessendam gevestigde verenigingen zijn aangesloten:

De tarieven bij incidentele verhuur:
incl. 6% BTW
3.3.1 Per uur voor gebruik van de gehele hal € 60,30
3.3.2 Per uur voor gebruik van 2/3e deel van de hal € 40,20
3.3.3 Per uur voor gebruik van 1/3e deel van de hal € 20,10
De tarieven bij wekelijks gebruik langer dan 4 maanden:
incl. 6% BTW
3.3.4 Per uur voor gebruik van de gehele hal € 58,20
3.3.5 Per uur voor gebruik van 2/3e deel van de hal € 38,80
3.3.6 Per uur voor gebruik van 1/3e deel van de hal € 19,40
De tarieven bij wekelijks gebruik langer dan 8 maanden:
incl. 6% BTW
3.3.7 Per uur voor gebruik van de gehele hal € 55,80
3.3.8 Per uur voor gebruik van 2/3e deel van de hal € 37,20
3.3.9 Per uur voor gebruik van 1/3e deel van de hal € 18,60

B. Gebruik voor niet-commerciële doeleinden door buiten Hardinxveld-Giessendam gevestigde verenigingen of organisaties:

De tarieven bij incidentele verhuur:
incl. 6% BTW
3.3.10 Per uur voor gebruik van de gehele hal € 70,80
3.3.11 Per uur voor gebruik van 2/3e deel van de hal € 47,20
3.3.12 Per uur voor gebruik van 1/3e deel van de hal € 23,60
De tarieven bij wekelijks gebruik langer dan 4 maanden:
incl. 6% BTW
3.3.13 Per uur voor gebruik van de gehele hal € 67,20
3.3.14 Per uur voor gebruik van 2/3e deel van de hal € 44,80
3.3.15 Per uur voor gebruik van 1/3e deel van de hal € 22,40
De tarieven bij wekelijks gebruik langer dan 8 maanden:
incl. 6% BTW
3.3.16 Per uur voor gebruik van de gehele hal € 65,40
3.3.17 Per uur voor gebruik van 2/3e deel van de hal € 43,60
3.3.18 Per uur voor gebruik van 1/3e deel van de hal € 21,80

C. Incidenteel gebruik van de hal door groepen of personen

incl. 6% BTW
3.3.19 Per uur voor gebruik van de gehele hal € 90,30
3.3.20 Per uur voor gebruik van 2/3e deel van de hal € 60,20
3.3.21 Per uur voor gebruik van 1/3e deel van de hal € 30,10

D. Gebruik van de hal door bedrijven, middenstand en overig gebruik voor commerciële doeleinden:
De tarieven bij gebruik van de gehele hal bedragen:

incl. 6% BTW
3.3.22 Per uur voor de eerste 6 uren € 94,40
3.3.23 Langer gebruik dan 6 uur is elk extra uurtarief € 80,20

Bron: Vastgestelde ‘Verordening tarieven sportaccommodaties 2020’ door de gemeente Hardinxveld Giessendam. Deze tarieven zijn ook voor het jaar 2020 van toepassing voor het gebruik van onze sporthal.