Op 17 december 2013, is een belangrijke stap gezet in het traject om te komen tot de realisatie van een nieuwe sporthal in Boven-Hardinxveld. Op het gemeentehuis werd een intentieverklaring sporthalplan Boven-Hardinxveld ondertekend door wethouder Eelke Kraaijeveld namens de gemeente Hardinxveld-Giessendam en Frank Koppelaar en Erik Kraaijeveld, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Stichting Sportvoorziening Boven-Hardinxveld. De intentie is om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente en Stichting betreffende de ontwikkeling van de sporthal.

Er is geruime tijd radiostilte geweest omtrent de sporthalplannen, maar dat betekent niet dat er achter de schermen niet hard is gewerkt. Er is de afgelopen tijd veel overleg geweest tussen de diverse partijen en het resultaat wat er nu ligt is dan ook veelbelovend. Belangrijk onderdeel in de afgelopen periode was het rapport dat de Gemeente door Synarchis Adviesgroep uit heeft laten brengen, naar aanleiding van de toetsing die zij hebben gedaan met betrekking tot het sporthalplan van de Stichting Sportvoorziening Boven-Hardinxveld. In de conclusies van het rapport van Synarchis is onder meer vermeld dat in de fase waarin het plan verkeert sprake is van een uitgewerkt en goed onderbouwd inhoudelijk en financieel plan. Alles overwegende, zo is vermeld, is een positief standpunt van de Gemeente voor wat betreft de haalbaarheid van het plan gerechtvaardigd. Er zijn nog een aantal belangrijke zaken die nader moeten worden uitgewerkt, maar dat past ook bij de voorbereiding van zo’n groot project. Die punten krijgen de komende tijd vanzelfsprekend de nodige aandacht.

De planning is erop gericht dat de nieuwe sporthal medio oktober 2015 gebruiksklaar kan zijn. Het betreft hier natuurlijk nog wel een planning. We wensen Gemeente en Stichting Sportvoorziening Boven-Hardinxveld veel succes bij de verdere uitwerking en realisatie van de nieuwe sporthal in Boven-Hardinxveld.

Bovenstaande houdt in dat we ook als korfbalvereniging HKC aan de slag moeten, want wij zullen ons voornemen uit gaan voeren om de kantine te gaan verbouwen en te komen tot realisering van meer vergaderruimtes enz. Gedetailleerder plannen hierover zullen in een later stadium aan de leden worden voorgelegd. Al met al een goede ontwikkeling voor de kern Boven-Hardinxveld en daarmee uiteraard ook voor onze vereniging. We zijn daar natuurlijk ontzettend blij mee en kijken reikhalzend uit naar de vervolgstappen. Wanneer er verdere ontwikkelingen te melden zijn, zullen we dat uiteraard zo snel mogelijk doen.

Namens de stichting Sportvoorziening Boven-Hardinxveld tekenden Erik Kraaijeveld en Frank Koppelaar met wethouder Eelke Kraaijeveld de intensieverklaring van het sporthalplan Boven-Hardinxveld

Categorieën Nieuws