In haar vergadering van 10 juli 2014 heeft de Gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam zich unaniem achter het voorstel van Burgemeester en Wethouders geschaard met betrekking tot de bouw van de nieuwe sporthal in Boven-Hardinxveld. Dit besluit houdt in dat men kennis heeft genomen van de tussen de Gemeente en de Stichting Sportvoorzieningen Boven-Hardinxveld (SSBH) gesloten samenwerkingsovereenkomst en voorts dat de Raad een investeringsbijdrage heeft toegekend en dat is ingestemd met een jaarlijkse exploitatievergoeding en een jaarlijkse onderwijsbijdrage. Hiermee zijn voor de financiële onderbouwing van de plannen belangrijke besluiten genomen, waarna nu voortvarend het verdere traject kan worden ingezet. De Raad toonde zich verheugd over de ontwikkeling en prees het particulier initiatief om tot realisatie van de sporthal in Boven-Hardinxveld te komen.

Categorieën Nieuws