Nadat in december 2013 door de Stichting Sportvoorzieningen Boven-Hardinxveld (SSBH) en de Gemeente Hardinxveld-Giessendam een intentieovereenkomst was getekend, hebben deze partijen nu een akkoord bereikt over een samenwerkingsovereenkomst om te komen tot realisatie van de sporthal in Boven-Hardinxveld, pal naast ons clubhuis en korfbalvelden.

Donderdagavond 10 juli a.s. zal de Gemeenteraad zich buigen over het voorstel van het College van B & W en daar een besluit over nemen. De stellige verwachting is dat de Gemeenteraad akkoord gaat met dit voorstel. Deze vergadering op 10 juli in het Gemeentehuis is openbaar en begint om 19.30 uur.
Het voorstel van B & W houdt met name in:

  • om kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst
  • de normkostenvergoeding voor de bouw van de sporthal beschikbaar te stellen
  • een eenmalig aanvullend budget beschikbaar te stellen, vanwege het bouwen op een voormalige stortlocatie
  • instemmen met het beschikbaar stellen van een jaarlijkse instandhoudingsbijdrage (exploitatiebijdrage), welke jaarlijks zal worden geïndexeerd
  • de jaarlijkse onderwijsbijdrage beschikbaar te stellen aan de hand van de te verkrijgen huurvergoeding, vanwege het gymonderwijs voor de scholen.

De afgelopen maanden is er veel werk verzet, veel vergaderd om op dit punt te komen, maar ik ben er van overtuigd dat er de komende tijd nog veel meer tijd en energie van het bestuur van SSBH en van HKC gevraagd zal worden om de nieuwbouw van de sporthal en aanpassing van het HKC-clubgebouw te realiseren.
We houden jullie uiteraard van de verdere ontwikkelingen op de hoogte en zullen in het najaar wellicht nog een informatieavond beleggen.

Categorieën Nieuws