Met de bouw van een sporthal in Boven-Hardinxveld is nog niet begonnen, maar achter de schermen is men nog druk bezig om de eerste paal in de grond te krijgen.

Afgelopen zaterdag werd er weer een belangrijke stap gezet op weg naar de realisatie van de bouw van een nieuwe sporthal in Boven-Hardinxveld en de verbouw van het clubhuis van HKC. Aan de Klerk Bouw Werkendam B.V. werd het werk gegund en algemeen directeur Ron de Groot tekende namens dit bouwbedrijf de overeenkomst.

Voor Stichting Sportvoorzieningen Boven-Hardinxveld tekenden voorzitter Frank Koppelaar en secretaris Erik Kraaijeveld, terwijl voorzitter Jaap Tromp en secretaris Sandra de Boon hun handtekening plaatsten namens Korfbalvereniging HKC. Wethouder Sportzaken Trudie Baggerman en Dirkjan van Es, namens Van Es Architecten, waren getuigen van dit belangrijke moment. Alle partijen toonden zich enthousiast over de gemaakte bouwplannen en vertrouwen erop in goede samenwerking de bouw voorspoedig te laten verlopen.

Inmiddels is het gewijzigde bestemmingsplan onherroepelijk geworden, zodat nu snel met de bouw kan worden begonnen. De planning is dat dit in september gaat gebeuren en als alles volgens planning verloopt zal de bouw van de sporthal, die pal tegen het HKC-gebouw wordt aangebouwd, en verbouwing van het HKC-clubhuis in het eerste kwartaal zijn gerealiseerd.

Categorieën Nieuws