Momenteel zijn de afrondende werkzaamheden in de nieuwe sporthal nog in volle gang maar wel in een afrondende fase. De tribunes zijn gemaakt, de vloeren worden gegoten en in de sporthal wordt momenteel de sportvloer gelegd. Als alles volgens verwachting loopt zal per 1 juni de nieuwe sporthal operationeel zijn en zal het huidige gymzaaltje buiten gebruik worden gesteld. Na een tijd van veel inspanningen door alle betrokkenen is het de gepland om op 17 juni de officiële opening van de nieuwe sporthal te laten plaatsvinden, e.e.a. gecombineerd met de heropening van het HKC clubhuis. Tevens zal op 17 juni de naam van de nieuwe sporthal worden bekendgemaakt waarmee ook de prijswinnaar van die prijsvraag bekend zal zijn. Aansluitend aan de opening zal er een gehele week van festiviteiten zijn in en rond de sporthal waarbij alle verenigingen, scholen en andere geïnteresseerden een bijdrage aan kunnen leveren door het geven van demonstraties etc. Ook in de omgeving van de sporthal wordt hard gewerkt om het gebied weer gereed te krijgen, afgelopen week is er een schitterende voetbalkooi neergezet en is de ‘grasmat’ gelegd.

Categorieën Nieuws