Afgelopen 17 juni was het dan zo ver. Na een lange periode van overleg over en bouwen aan was daar dan de officiële opening van de nieuwe sportvoorziening te Boven Hardinxveld. Door de besturen van HKC en SSBH was er een openingscommissie aangesteld die een prachtig programma in elkaar hebben gedraaid voor de openingsavond maar ook voor de aansluitende feestweek, hulde hiervoor.

Tijdens de openingsavond waar diverse sprekers de ruimte kregen zijn of haar verhaal te doen was het absolute hoogtepunt de onthulling van de naam. Hiervoor hadden 53 kinderen van de sportverenigingen in Boven Hardinxveld en basisschool kinderen onder leiding van Marianne van der Vlies een schitterende act ingestudeerd waarin aan het eind de naam van de sporthal werd onthuld, sporthal Het Dok is vanaf heden ‘the place to be’ voor indoor sport in Boven Hardinxveld.

Na deze act werden de winnaars van de prijsvraag van de naam van de sporthal naar voren geroepen, Inge van Houwelingen en Stephan den Breejen waren de winnaars van een diner bon te besteden bij Restaurant Kampanje.

Als afsluiting vond er een perfect georganiseerde receptie plaats in de kantine en op het terras van onze buur HKC.

Namens het bestuur van SSBH willen wij een ieder die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de sporthal bedanken en alle gebruikers een geweldige toekomst toewensen bij het beoefenen van hun favoriete sport in Het Dok.

Categorieën Nieuws